Cosul Meu

Politica de confidentialitate

Forever Living Products respecta legile in vigoare privind confidentialitatea datelor si se angajaza sa nu transmita datele personale ale utilizatorilor site-ului catre terti si sa le foloseasca doar în scopul stabilirii contactului cu clientii sai precum si in scopul informarii acestora asupra aspectelor legate de functionarea site-ului si a ofertelor acestuia.

Forever Living Products nu încurajeaza SPAM-ul, nu furnizeaza adresa dumneavoastra de e-mail unor terti (persoane fizice sau juridice), nu vinde, nu face schimb de adrese e-mail obtinute prin intermediul acestui site, nu divulga adresa dumneavoastra de e-mail altor persoane care acceseaza paginile acestui site, fara acordul dumneavoastra explicit.

Orice utilizator care a furnizat explicit pe site-ul www.foreverliving.ro adresa sa de email poate opta ca aceasta sa fie stearsa din baza noastra de date.

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Acest site aparține și este administrat de compania Forever Living Products Romania S.R.L., cu sediul social Bd. Aviatorilor, nr.3, Sector 1, Bucuresti, Romania, cod unic de inregistrare: R011258030, numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/12036/1998, denumita in continuare FLPR.

FLPR se angajează să protejeze confidențialitatea utilizatorilor și se străduiește să ofere o experiență sigură pentru utilizatori. Această politică de prelucrarea datelor descrie modul în care colectăm și folosim datele personale colectate prin intermediul site-ului cât și în mediul offline.

Prin utilizarea acestui site sunteți de acord cu colectarea, prelucrarea și transferul datelor dvs., conform descrierii din această politică de prelucrare a datelor.

Dacă nu doriți ca informațiile dvs. să fie colectate, utilizate și transferate conform celor descrise de această politică, aveți dreptul de a obiecta. În acest sens, vă rugăm să ne transmiteti un e-mail la adresa [email protected]. Dacă vă veti exprima refuzul in prelucrarea datelor, informațiile dvs. de profil vor fi eliminate din baza noastră de date. Informațiile colectate pe site-urile și aplicațiile noastre sunt stocate în Uniunea Europeana si sunt supuse Regulamentului 679/2016.

FLPR se aliniaza noilor reglementari si va garanteaza protectia si confidentialitatea datelor dumnevoastra cu caracter personal. Datele personale ale Clientului sunt prelucrate de către FLPR ca operator de date cu caracter personal.

Definiții:
În sensul prezentului regulament:

date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

creare de profiluri” înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia;

pseudonimizare” înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică și organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile;

sistem de evidență a datelor” înseamnă orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcționale sau geografice;

destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;

parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

încălcarea securității datelor cu caracter personal” înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;

reprezentant” înseamnă o persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune, desemnată în scris de către operator sau persoana împuternicită de operator în temeiul articolului 27, care reprezintă operatorul sau persoana împuternicită în ceea ce privește obligațiile lor respective care le revin în temeiul prezentului regulament;

“Legislatia aplicabila” inseamna totalitatea normelor si prevederilor diverselor acte normative existente sau noi, in vigoare, cu privire la sau cu impact asupra prelucrarii datelor cu caracter personal aplicabile statelor membre ale Uniunii Europene si a celor locale aplicabile locului unde se efectueaza prelucrarea;

„Servicii” inseamna totalitatea serviciilor furnizate Beneficiarului de catre Prestator, in baza Contractului de prestari servicii si a carui executare implica prelucrarea de date cu caracter personal;

„Beneficiar” inseamna persoana fizica, beneficiar final efectiv al Serviciilor furnizate de catre Prestator in temeiul Contractului in care beneficiarul final al Serviciilor este parte sau numai beneficiar al serviciilor din respectivul contract;

„Operator” inseamna persoana fizica sau juridica care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

„Operator asociat” - doi sau mai mulți operatori stabilesc în comun scopurile și mijloacele de prelucrare, aceștia sunt operatori asociați. In cele de mai jos FBO si/sau Novus Custumer au calitate de operator asociat cu FLPR si FLP.

“Imputernicit”/„Persoana imputernicita pentru prelucrarea datelor” inseamna persoana fizica sau juridica care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului;

 

 

Informațiile pe care le colectăm

Colectăm informații despre dvs. atunci când ne trimiteti CV-ul prin intermediul site-ului nostru, intram intr-o relatie contractuala prin plsarea unei comenzi sau in unele situatii doar prin simpla accesare a site-ul nostru, astfel:

 

1. Colectăm informații despre dvs. atunci când accesați site-ul nostru www.foreveliving.ro prin intermediul identificatorilor online (cookie-uri si tehnologii similare, adresa IP).

Website-ul colectează în mod automat anumite informații și le stochează în fișiere-jurnal. Aceste informații includ adresa de protocol internet (IP), locația generală în care se află computerul sau dispozitivul dumneavoastră (la nivel de oraş), tipul de browser, sistemul de operare, momentul accesării, link-ul paginii accesate, istoricul de vizualizare al paginilor website-ului nostru, informații despre dispozitiv, programe vizualizate, id dispozitiv (notificari și identificare), timestamp, cerere/acţiune.

 

Folosim aceste informații pentru a ne putea concepe site-ul în așa fel încât să se adapteze mai bine la nevoile utilizatorilor noștri. De asemenea, este posibil să vă folosim adresa IP pentru a putea contribui la diagnosticarea problemelor legate de serverele noastre și pentru a ne administra pagina de internet, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări mișcările vizitatorilor și pentru a culege informații demografice generale care să ne sprijine în identificarea preferințelor vizitatorilor. Temeiul prelucrării este interesul nostru legitim de a monitoriza activitatea pe site şi a asigura securitatea site-ului. Datele sunt păstrate timp de un an de la data vizitei. De asemenea, pagina noastră de internet utilizează cookie-uri, despre care puteți citi în Politica de cookie-uri.

 

2. Colectăm informații despre dvs. atunci când vă deschideți cont in platforma noastră si/sau va inscrieti in reteaua FLPR - nume, prenume, email, telefon, adresa.

Folosim aceste informații pentru a va facilita accesul la produsele din platforma Foreverliving.ro. Temeiul prelucrării este interesul dvs. legitim de a avea acces la produsele din site într-o manieră cat mai usoară.  Datele sunt păstrate până cînd dvs. decideți să vă inchideți contul.

 

3. Colectăm informații despre dvs. atunci când cumpărați produse din magazinul nostru online - nume, prenume, numar de telefon, adresa de email, adresa de livrare.

Folosim aceste aceste informații despre dvs. pentru toate activitățile legate de procesarea, transmiterea, livrarea comenzilor din platforma foreverliving. Datele de livrare sunt în general partajate cu firmele de curierat care transportă produsele comandate de dvs. De asemenea datele sunt folosite și pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale (emitere factura, storno, retur etc). Temeiul legal al prelucrarii datelor in contextul comenzii este, contractul electronic dintre părți, pe care îl poți citi în secțiunea Termeni și condiții. Pentru emiterea facturilor temeiul prelucrării este obligația legală.

 

4. Colectăm informatii despre dvs. atunci când va abonați la newsletter-ul nostru sau când vă dați consimțământul pentru alte tipuri de mesaje de marketing

Atunci când vă abonaţi să primiţi newsletterul nostru de noutăți sau late mesaje de marketing ce conțin informații despre promoții, discount-uri etc. vom prelucra adresa de email sau numărul de telefon în acest scop. Temeiul legal al prelucrării este consimţământul dumneavoastră. Ne asigurăm că aveți la dispoziţie o opțiune simplă de a vă dezabona în orice moment, atât în comunicarea propriu-zisă, fie contactându-ne separat. Atunci când vă dezabonaţi, comunicarea newsletterului încetează. Adresa de email va fi partajată cu furnizorul soluţiei de trimitere a newsletterului email si cu furnizorul soluției de telecomunicații pentru mesajele de tip SMS.

 

Nu vom împărtăși niciodată, nu vindem sau nu furnizăm în alt mod datele dumneavoastră personale colectate de noi către terțe părți în scopuri de marketing.

 

5. Colectăm date personale despre dvs. atunci când ne contactati prin intermediul adresei de e-mail pentru a coresponda: nume, prenume, e-mail, numar de telefon

Folosim aceste informații pentru a va putea oferi suport in solicitarile pe care le adresati companiei noastre. Vă vom înregistra reclamațiile, întrebările, răspunsurile și alte acțiuni necesare pentru a vă rezolva solicitarea. Temeiul prelucrării este interesul dvs. legitim de a avea acces la informații despre produsele  si serviciile noastre. 

 

6. Intreținerea și optimizarea Site-ului nostru web. Datele dvs. cu caracter personal vor fi, de asemenea, utilizate pentru întreținerea și analiza Site-ului nostru web, pentru a rezolva problemele legate de performanță, pentru a îmbunătăți disponibilitatea și a proteja Site-ul web împotriva fraudei (de exemplu, în cazul încercărilor repetate de conectare sau de efectuare a unei achiziții sau în cazul achiziției cu nerespectarea termenilor și condițiilor noastre, de exemplu de către persoane cu vârsta sub 18 ani). Utilizarea

 

7. Permisiunea de a participa la tombole, concursuri sau alte promoții. Datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi: numele, prenumele, nr de telefon, adresa de e-mail vor fi procesate pentru a vă administra loteriile, concursurile sau alte promoții la care alegeți să participați. Unele dintre aceste promoții au reguli suplimentare care conțin informații despre modul în care vom folosi și vom divulga Datele dvs. cu caracter personal. Utilizăm aceste informații pentru a gestiona relația contractuală cu dvs..

 

Cum folosim informațiile pe care le colectăm

Informațiile dvs. vor fi utilizate pentru:

-          inscriere in reteaua FLPR

-          crearea contului in platforma FLPR si FLPI

-          pentru prelucrarea si livrarea comenzilor din magazinul online

-          soluționarea problemelor legată de comandă

-          retunarea produselor și rambursarea contravalorii

-          servicii de suport clienți

-          procesul de retur

-          pentru transmiterea de mesaje de marketing

-          pentru îmbunătățirea serviciilor noastre

-          apărarea intereselor legitime ale FLPR

-          gestionare retelei MLM si efectuarea de plati catre membri acesteia

-          indeplinirea obligatiilor legale.

De asemenea colectăm informații personale când ne contactați prin pagina „Contact” de pe Site-ul nostru web, precum și prin alte canale online, cum ar fi LinkedIn, Facebook, Vimeo, Twitter, Youtube, Instagram.

Atunci când ne contactați, vom colecta informațiile pe care ni le furnizați, cum ar fi numele dvs., adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de livrare, etc.

 

Vom utiliza aceste informații pentru:

 • a răspunde la orice întrebare sau reclamație pe care o înaintați;
 • a vă oferi orice sfat sau ajutor pe care îl solicitați de la noi.

 

Temeiul nostru legal pentru prelucrarea informațiilor cu caracter personal pe care ni le furnizați atunci când ne contactați este că aceste informații sunt necesare pentru interesele noastre legitime de a ne desfășura și dezvolta activitatea și de a îndeplini și anticipa cerințele clienților actuali si/sau potentiali, candidaților, precum si ale partenerilor nostri.

Relatii comerciale

Colectăm informații despre dvs. atunci când, in calitate de reprezentant al unui partener comercial interacționați cu reprezentanții grupului companii FLP. În această situație vom prelucra următoarele date personale: nume, prenume, număr de telefon, adresa de email de serviciu, compania pe care o reprezentați și poziția pe care o dețineți precum si obiectivul comercial pe care il aveti.

Folosim aceste aceste informații despre dvs. pentru toate activitățile legate de realizarea obiectului contractului de parteneriat dintre companii.

Datele personale sunt în general partajate cu furnizori terți ce ne ajută în realizarea obiectului contractului. De exemplu firmele de curierat care transportă contractul si documentele fiscale aferente. Temeiul legal al prelucrării datelor in contextul comercial descris, este contractul.

 

Scopul colectarii datelor cu caracter personal

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 si a legislatiei conexe, scopurile pentru care prelucram datele dumneavoastra personale vizeaza strict relatia dintre FLPR si persoana vizata.

Care este temeiul legal pe baza căruia folosim informațiile despre dvs?

Motivul procesării datelor personale ale Clientului este în primul rând necesitatea de a îndeplini contractul la care este parte sau necesitatea de a lua măsuri la cererea acestuia înainte de încheierea Contractului (art.6 alin.1 litera b) a Regulamentul General UE privind protecția datelor).

Aceasta se aplică în principal datelor cu caracter personal indicate în formularul completat la înregistrarea unui cont, plasarea comenzilor în Magazinul Online, precum și când vă abonați la newsletter.

Informatiile furnizate sunt tratate cu maxima confidentialitate si exclusiv in scopurile pentru care au fost colectate si anume:

 • ·         Inscriere in reteaua Forever – prin intermediul sposorilor conform politiciilor companiei
 • Creare cont client - in momentul crearii unui cont de client cu ajutorul optiunii „creeaza cont“, datele dumneavoastra vor fi salvate in baza de date MySQL a Magento. In cazul in care plasati o comanda pe site-ul nostru, datele vor fi prelucrate in scopul desfasurarii cu succes a procesului de vanzare.
 • Comanda on-line - furnizarea datelor cu caracter personal se bazează pe dispoziții legale și obligații contractuale; aceasta este o condiție prealabilă pentru încheierea acordului cu privire la comandă. Utilizatorul va furniza datele sale personale dacă intenționează să cumpere online. Lipsa datelor face imposibilă comanda online. Ulterior finalizarii derularii contractului sau solicitarii dumneavoastra, datele dumneavoastra sunt salvate tinand cont de termenele de pastrare conform legislatiei fiscale si comerciale si acolo unde este cazul pe o durata necesara pentru protejarea drepturilor Operatorului.
 • Newsletter (marketing direct) - prin acceptul serviciul nostru de newsletter, datele dumneavoastra sunt utilizate de FLPR doar in scopul trimiterii de mesaje de marketing direct (newsletter electronic sau SMS) - va tinem la curent cu produsele FLPR, traininguri si conferinte, punctajele obtinute etc.
 • Aveti posibilitatea de a renunta oricand la serviciul newsletter prin: bifarea optiunii “Dezabonare” din cadrul newsletter-ului sau trimiterea unui email la adresa [email protected] prin care solicitati in mod expres dezabonarea.
 • Transmiterea de oferte bazate pe audientele personalizate (pe liste de clienti) in Facebook, conform articolului 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul General UE privind protecția datelor, respectiv a acordului liber exprimat de persoana vizată, în prealabil[CD1] .

În cazul în care Societatea va decide să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, îndeosebi în baza articolului 6, alineatul 1, litera a) din Regulamentul General UE privind protecția datelor și a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE, respectiv în baza consimţământului dumneavoastră, vi se va transmite o notificare de informare separată, pentru a vă permite să vă exprimaţi consimţământul expres, în mod liber.

Minori

Site-ul www.foreverliving.ro nu este destinat minorilor și nu colectează prin intermediul site-ului, cu bună știință informații de la copiii sub 18 ani.

 

Legalitatea prelucrării

Prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:

 • persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 • prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 • prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului;
 • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

 

Persoane imputernicite/ Destinatari/ Operator asociat:

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate de către următoarele persoane, cu respectarea întocmai a legislației privind protecția datelor cu caracter personal:

Furnizorii de prestări servicii cum ar fi, dar fără a se limita la furnizori de servicii și sisteme IT, partenerii contractuali (avocați, consultanți, contabili, cenzori si auditori ținuți de obligația de confidențialitate cu privire la datele transmise) sau alte firme ce fac parte din grupul FLP. În cazul în care persoanele împuternicite subcontractează o parte din activităţile care implică prelucrarea de date cu caracter personal, subcontractanţii vor fi supuşi aceloraşi obligaţii în ceea ce priveşte implementarea măsurilor de securitate, tehnice şi organizatorice prevăzute de GDPR privind protecția datelor, dar și a actelor normative interne aprobate în vederea implementării GDPR.

Datele transmise terților vor fi adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care au fost colectate și care permite transmiterea către un anumit terț.

Cum sunt protejate datele dumnevoastra

FLPR acorda o atentie sporita protejarii datetelor dumneavoastra si aplică măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal prelucrate, corespunzătoare pentru riscuri și categorii de date protejate, în special, protejează datele împotriva partajării lor persoanelor neautorizate, a preluării lor de o persoană neautorizată, a prelucrării lor cu încălcarea legilor aplicabile precum și a schimbării, pierderii, deteriorării sau distrugerii.

Aplicam o serie de măsuri tehnice pentru a preveni procurarea și modificarea de către persoane neautorizate a datelor personale:

 • Datele sunt stocate in baza de date criptate, si cu acces restrictionat;
 • Certificat SSL pe paginile Magazinului Online în care sunt furnizate Date Personale;
 • Criptarea datelor utilizate pentru a autoriza persoana care beneficiază de funcționalitatea Magazinului Online;
 • Accesul la Cont doar după indicarea login-ului și parolei individuale;

 

 

Baza legala

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date: http://dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016

Cum impartim informații cu terti?

Vom dezvălui datele dvs cu caracter personal doar în scopurile și acelor terțe părți, după cum este descris mai jos. FLPR va lua măsurile necesare pentru a se asigura că datele dvs cu caracter personal sunt prelucrate, securizate și transferate conform legii în vigoare.

Companii din grupul FLP

Ținând cont de specificul activității noastre si de faptul ca suntem un grup de companii, FLPR poate sa transmita către alte companii din grup, datele personale ale candidaților din procesul de recrutare, date ale angajatilor, date ale furnizorilor. Vom partaja sau pune la dispoziţia celorlalte compani din grup doar acele informații necesare, pentru îndeplinirea obiectivului grupului. Aceste informații pot fi folosite de aceştia doar pentru scopul recrutării, angajarii, resurse umane, planificari etc. Toate prelucrarile au la baza un acord semnat cu companiile din grup care descriu cadrul prelucrarilor si asigura un standard unitar in prelucrarea datelor de catre grupul FLP.

 

Furnizorii de servicii externi

Acolo unde este necesar, vom însărcina alte companii și persoane fizice să îndeplinească anumite sarcini care contribuie la serviciile noastre. Putem, de exemplu, să furnizăm, date cu caracter personal către agenți, contractori sau parteneri pentru găzduirea bazelor noastre de date, pentru serviciile de prelucrare a datelor sau pentru a vă trimite informații pe care le-ați solicitat. Vom partaja sau pune la dispoziţie furnizorilor externi de servicii acele informații, în măsura necesară, pentru a procesa solicitările dumneavoastră. Aceste informații nu pot fi folosite de aceştia pentru orice alte scopuri, în special nu pentru scopurile lor sau pentru terțe părți. Furnizorii de servicii externi FLPR sunt obligaţi prin contract să respecte confidențialitatea datelor cu caracter personal.

 

Organismele publice

Vom dezvălui datele dvs cu caracter personal doar organismelor publice, dacă acest lucru este cerut de lege. De exemplu, FLPR va răspunde solicitărilor din partea instanțelor judecătorești, organelor de aplicare a legii, agențiilor de reglementare și altor autorități publice și oficiale, care pot include astfel de autorități şi din afara țării de reședință.

 

Cât timp vom păstra datele cu caracter personal?

Cu excepţia cazului în care vă opuneţi prelucrării datelor cu caracter personal de către noi și / sau solicitaţi ștergerea datelor dvs personale, se aplică următoarele perioade de retenție, în conformitate cu politica noastră privind retenţia de date, pentru următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Nu vă stocăm datele cu caracter personal mai mult decât este necesar pentru scopul pentru care le-am reținut sau pentru a respecta o lege sau cerință statutară ori care face parte din politicile generale de functionare si organizare ale retelei. FLPR proceseaza si stocheaza datele cu caracter personal colectate in scopul derularii contractelor si finalizarii solicitarilor clientilor si partenerilor FLPR pe durata contractuala cu exceptia cazurilor in care legea mentioneaza un alt termen, caz in care termenul respectiv se aplica;
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal se poate face prin oricare din modalitatile prevazute de lege, cum ar fi dar fara a se limita la: colectare, stocare, consultare, utilizare, divulgare, restrictionare, stergere, distrugere, etc.
 • Datele de recrutare: pana la 12 luni, cu excepția situației privind pretenţii sau reclamații sau, în cele din urmă, acţiuni în justiţie ce trebuie rezolvate;
 • Pe perioada cât aveți un cont in magazinul online Forever
 • Pe perioada cât avem consimțământul dvs., până la retragerea lui, dar nu mai mult de 12 luni.
 • Dacă ați făcut o achiziție din magazinul online, dovada tranzacției financiare se păstrează timp de 10 ani conform normelor fiscale.
 • Pentru persoanele înscrise în rețeaua Forever, datele contului se păstrează până la părăsirea rețelei.

 

Drepturile dvs. legale

Ca persoană vizată aveți drepturi legale specifice cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. FLPR vă va respecta drepturile individuale și se va ocupa de interesele dumneavoastră în mod corespunzător.

 • Dreptul de retragere a consimțământului: Vă puteți retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în orice moment.
 • Dreptul la rectificare: Puteți obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal care vă privesc. Facem eforturi rezonabile pentru a păstra datele cu caracter personal -care sunt utilizate continuu şi care sunt în posesia sau controlul nostru- exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații disponibile pentru noi.
 • Dreptul la restricție: Puteți obține de la noi restricția de prelucrare a datelor cu caracter personal, dacă:

-       contestaţi corectitudinea datelor cu caracter personal pentru perioada în care noi trebuie să verificăm exactitatea,

-       prelucrarea este ilegală și solicitaţi restricționarea prelucrării mai degrabă decât ștergerea datelor cu caracter personal,

-       nu mai avem nevoie de datele dvs cu caracter personal, dar dvs. le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept, sau

-       vă opuneţi prelucrării în perioada în care verificăm dacă motivele noastre legitime au întâietate faţă de ale dvs.

 • Dreptul de acces: Ne puteți cere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații cu privire la ce categorii de date cu caracter personal avem în posesie sau control, pentru ce sunt folosite, de unde le-am colectat, dacă nu sunt colectate direct de la dvs și cui i-au fost dezvăluite, dacă este cazul. Puteți obține un exemplar de la noi, gratuit, conţinând datele cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. Ne rezervam dreptul de a percepe o taxă rezonabilă pentru fiecare exemplar suplimentar pe care l-aţi putea solicita.  
 • Dreptul la portabilitate: La cerere, vom transfera datele cu caracter personal către un alt operator, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul dvs sau să fie necesară pentru executarea unui contract. Mai degrabă decât să primiţi un exemplar cu datele dvs. cu caracter personal, puteţi solicita să vă transferăm datele direct către alt operator, specificat de dvs.
 • Dreptul la ștergere: puteți obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal, în cazul în care:

-       datele dvs personale nu ne mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau sunt prelucrate în alt mod;

-       aveți dreptul de a vă opune prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal (a se vedea mai jos) și să vă executaţi acest drept de obiecţie la prelucrare;

-       datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;

Cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară:

-       în vederea îndeplinirii unei obligații legale care necesită prelucrarea de către noi;

-       în special pentru cerințele legale de păstrare a datelor;

-       pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept.

 • Dreptul de opoziție: Ați putea obiecta - în orice moment - la prelucrarea datelor cu caracter personal datorită situației dvs. speciale, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământul dumneavoastră, ci pe interesele noastre legitime sau cele ale unei terțe părți. În acest caz, nu vom mai procesa datele cu caracter personal, dacă nu putem demonstra motive întemeiate, legitime și un interes major pentru prelucrarea sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept. Dacă vă opuneţi prelucrării, vă rugăm să specificați dacă doriți ștergerea datelor cu caracter personal sau restricţia prelucrării acestora de către noi.
 • Dreptul de a depune o plângere: În cazul unei pretinse încălcări a legislației în vigoare privind confidențialitatea, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor în țara în care locuiți sau unde a avut loc presupusa încălcare. Acest drept poate fi exercitat printr-o notificare scrisa trimisa la adresa A.N.S.P.D.C.P. la adresa postala "Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, B-dul. G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, Bucuresti, cod postal 010336", prin e-mail la adresa [email protected] sau prin fax la numarul 0040.318.059.602;

 

Vă rugăm să rețineți:

 • Perioada de timp: Vom încerca să îndeplinim cererea în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, perioada poate fi prelungită din motive specifice referitoare la dreptul legal specific sau complexitatea solicitării.
 • Restricționarea accesului: În anumite situații, este posibil să nu putem să vă acordăm acces la toate sau parte din datele cu caracter personal, din cauza prevederilor legale. Dacă vom refuza solicitarea dvs. de acces, vă vom informa cu privire la motivul refuzului.
 • Imposibilitatea identificării: În unele cazuri, este posibil să nu putem să vă căutăm datele cu caracter personal, din cauza elementelor de identificare furnizate în cererea dumneavoastră. În astfel de cazuri, în care nu vă putem identifica precum persoana vizată, nu suntem în măsură să dăm curs solicitării dvs. de a exercita drepturile legale așa cum sunt descrise în această secțiune, dacă nu furnizați informații suplimentare care să permită identificarea dumneavoastră.
 • Exercitarea drepturilor dvs legale: Pentru a vă exercita drepturile legale, vă rugăm să contactați Responsabilul nostru cu Protecția Datelor, în scris sau sub formă de text, scriind un email la [email protected] sau o scrisoare catre: Forever Living Products Romania S.R.L. - Bd. Aviatorilor, nr.3, Sector 1, Bucuresti, Romania.

Notă de final

 

Ne bucurăm ca ați parcurs notificarea noastră de confidențialitate. Pentru a fi cat mai utilă și mai interesantă și ne-ar plăcea să ne lăsații feedbackul dvs. despre cum am putea să o îmbunătățim.

 

Vă rugăm să nu fie ultima dată când citiți acest document, deoarece vom posta orice schimbări sau update-uri pe această pagină, binențeles ca schimbările semnificative vor fi, desigur, notificate.