Cosul Meu

Garantie si retur

 GARANTIA, RETURNAREA SI RASCUMPARAREA PRODUSELOR

 

 Termenele privind garanţia, returnarea şi răscumpărarea produselor se vor aplica în conformitate cu Politicile Companiei și legile autohtone în vigoare.

 

FLP garantează calitatea produselor sale, în proporţie de 100%. FLP garantează faptul că produsele sale nu au defecte, fiind conforme cu specificaţiile înscrise pe ambalaj. Produsele FLPR, exceptând materialele promoţionale şi literatura de specialitate, pot fi achiziţionate de la FLPR atât prin punctele de vânzare ale centrelor de distribuție, cât și prin magazinul online oficial al companiei (foreverliving.ro & foreverliving.md) .

 

 

A)      PENTRU MAGAZINUL ONLINE:

  • Produsele FLPR achiziționate prin magazinul online oficial al companiei pot fi returnate în termen de 14 zile de la data achiziției, fără a fi necesară justificarea deciziei de către cumpărător (consumator), completând “Formularul de retragere din contract, comandă / de înlocuire produse neconforme / de schimbare / completare comandă cu produse”, prezentat în magazinul online la capitolul Termeni și condiții, însoțit de factura de achiziție. Prin acest formular, cumpărătorul optează pentru retragerea din contract / comandă. În cazul Preferred Customer/FBO, se va anula contractul MLM, iar în cazul clientului la Prețul Recomandat de Vânzare se va anula comanda. Conform prevederilor OUG 34/2014, din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă, NU se admit la retur produsele care au fost desfăcute, testate/utilizate, care au sigilii rupte sau șterse sau au ambalajele deteriorate.
  • Produsele FLPR achiziționate prin magazinul online oficial al companiei și care sunt neconforme pot fi înlocuite în termen de 14 zile de la data achiziției. În această situație se va completa “Formularul de retragere din contract, comandă / de înlocuire produse neconforme / de schimbare / completare comandă cu produse”, însoțit de factura de achiziție, procesul verbal ce va fi completat la recepția produselor de către cumpărător și reprezentantul firmei care a realizat transportul. FLPR se obligă să înlocuiască produsele neconforme în maximum 14 zile de la data la care este informat de către cumpărător, în limita stocului disponibil. În cazul în care produsele nu sunt disponibile în stoc, FLPR va returna valoarea produselor.

 

Obligaţiile care revin FLPR în cazul retragerii cumparatorului

 

(1)    FLPR rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea cumpărătorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract din partea cumpărătorului.

(2)    FLPR rambursează sumele menţionate la alin. (1) folosind aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de cumpărător pentru tranzacţia iniţială, cu excepţia cazului în care cumpărătorul a fost de acord cu o altă modalitate de plată şi cu condiţia de a nu cădea în sarcina cumpărătorului plata de comisioane în urma rambursării.

(3)    Fără a aduce atingere alin. (1), FLPR nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare în cazul în care cumpărătorul a ales în mod explicit un alt tip de livrare decât livrarea standard oferită de FLPR.

  (4) FLPR amână rambursarea până la data recepţionării produselor care au făcut obiectul vânzării.

 

Obligaţiile cumpărătorului în cazul retragerii lui din contract

 

    (1)      Cumpărătorul returnează produsele sau le înmânează FLPR sau unei persoane autorizate de FLPR să recepţioneze produsele, fără întârziere nejustificată şi în decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat FLPR decizia sa de retragere din contract. Termenul este respectat dacă produsele sunt trimise înapoi de cumpărător înainte de expirarea perioadei de 14 zile.

  (2)  Cumpărătorul suportă doar costurile directe legate de returnarea produselor.

 

Informațiile prezentate la punctul A) sunt valabile numai pentru cumpărătorii care sunt persoane fizice. În cazul în care cumpărătorii sunt alte entități decât persoane fizice (cum ar fi PFA, II, IF, SRL, SA), se vor aplica prevederile de la punctul B), care sunt valabile și pentru achizițiile de la punctele de vânzare din centrele de distribuție.

 

B)      PENTRU PUNCTELE DE VÂNZARE DIN CENTRELE DE DISTRIBUȚIE

 

Client la Prețul Recomandat de Vânzare – client la PRV/Preferred Customer

 

3.03 (a) În termen de 30 zile de la data achiziției, FLPR oferă posibilitatea clientului la PRV/Preferred Customer de a returna un produs neconform. În termen de cincisprezece (15) zile de la data aducerii la cunoştinţa FLPR a lipsei de conformitate a produsului, clientul la PRV/Preferred Customerul poate:

 

1)      să opteze pentru înlocuirea produsului cumpărat cu unul identic, în cazul în care constată defecte; FLPR va înlocui produsul în cel mai scurt timp posibil, cu condiția să existe în stoc; sau

 

2)      să anuleze comanda, să returneze produsul şi să obţină o returnare integrală a sumei cheltuite, cu excepţia cheltuielilor de transport (după caz). În acest caz, produsul returnat trebuie să fie încă vandabil, adica acel produs să fie cu sigilul, ambalajul și aspectul intacte, fără modificări fizice, fără urme de uzură și consum și care poate fi valorificat pe piață în aceleași condiții. FLPR va finaliza această opțiune în cel mai scurt timp posibil.

 

(b) În ambele situaţii se solicită o notificare corespunzătoare denumită „Formularul de retragere din contract, comandă / de înlocuire produse neconforme / de schimbare / completare comandă cu produse”, dovada achiziţiei şi returnarea produsului / produselor în timpul stabilit către persoana / punctul de lucru de la care a fost cumpărat. Prin acest formular, Clientul la PRV / Preferred Customerul optează pentru retragerea din contract/comandă. În cazul Preferred Customer se va anula contractul, iar în cazul Clientului la PRV se va anula comanda. FLP îşi rezervă dreptul de a respinge cererile repetate.

 

(c) În cazul în care produsele FLP sunt achiziţionate de către clientul la PRV/Preferred Customer de la punctele de vânzare ale centrelor de distribuție Forever sau prin intermediul magazinului online oficial al companiei şi apoi returnate în vederea restituirii integrale a sumei cheltuite, Profitul şi Bonusul corespunzătoare vânzării vor fi retrase de la acel / acei FBO care au beneficiat de pe urma vânzării. 

(d) Dacă produsele FLP sunt achiziţionate de la sau prin intermediul unui FBO, respectivul FBO este principala parte responsabilă pentru satisfacţia clientului la PRV, prin schimbarea produsului sau returnarea contravalorii acestuia. În cazul unui conflict, FLP va analiza faptele şi va soluţiona disputa. Dacă FLP restituie contravaloarea produsului / produselor achiziţionate de clientul la PRV, aceeaşi sumă va fi retrasă de la FBO care a beneficiat de pe urma vânzării produsului / produselor.

 

Procedura de înlocuire şi răscumpărare a produselor pentru FBO

 

3.04 În intervalul stabilit de aplicare a regulilor privind garanţia produselor, FLP va asigura un produs nou, identic, în schimbul celui defect sau al celui returnat de un FBO ca urmare a insatisfacţiei clientului la PRV atât la punctele de vânzare ale depozitelor, cât și la magazinul online.

 

În această situație se solicită o notificare corespunzătoare denumită „Formularul de retragere din contract, comandă / de înlocuire produse neconforme / de schimbare / completare comandă cu produse” și prezentarea facturii prin care s-au achiziţionat produsul/produsele. Mai mult, pentru înlocuirea produselor deţinute de un FBO și care au fost returnate către aceştia de clientul la PRV (în cazul unui FBO), este necesară dovada vânzării către clientul la PRV, precum şi o cerere semnată de returnare a produsului sau a fondurilor, însoţită, după caz, de produs sau de ambalajul acestuia. Returnarea se va face numai către persoana care a cumpărat produsul. Returnările repetate ale aceleiaşi persoane pot fi respinse.

 

3.05(a) FLP va răscumpăra orice produs nevalorificat, dar încă vandabil, adica acel produs cu sigilul, ambalajul și aspectul intacte, fără modificări fizice, fără urme de uzură și consum și care poate fi valorificat pe piață în aceleași condiții, cu excepţia materialelor informative, achiziţionat în ultimele 12 luni, de la orice Preferred Customer/FBO care doreşte să-şi înceteze activitatea în FLP prin renunţarea la Contract. Procedura de răscumpărare presupune o notificare scrisă din partea acelui Preferred Customer/FBO care se retrage, prin care acesta înştiinţează FLP de intenţia de a renunţa la calitatea sa de Preferred Customer/FBO, precum şi la toate drepturile şi privilegiile ce decurg din aceasta. Apoi, acel Preferred Customer/FBO care se retrage va trebui să completeze un Formularul de retragere din contract, comandă / de înlocuire produse neconforme/ de schimbare/ completare comandă cu produse şi să restituie sediului central produsele respective, împreună cu dovada achiziţionării acestora de la FLPR.

    (b) Dacă produsele returnate de acel Preferred Customer/ FBO care doreşte să renunţe la Contract au fost cumpărate la Preţ de Preferred Customer, valoarea Profitului de Preferred Customer va fi retrasă de la acel FBO căruia i-a fost plătită, iar dacă valoarea produselor returnate depăşeşte 1 p.c., toate bonusurile şi Punctele Credit obţinute de linia sponsorială superioară a acelui Preferred Customer/FBO care doreşte să renunţe la Contract vor fi retrase de la linia sponsorială superioară a acestuia. În cazul în care Punctele Credit au fost folosite pentru accederea la un nivel superior în Planul de Marketing de către un FBO sau linia sponsorială superioară a acestuia, se va stabili dacă promovarea rămâne valabilă şi după deducerea respectivelor Puncte Credit.

    (c)  Dacă acel Preferred Customer/FBO care doreşte să renunţe la Afacerea Forever returnează orice set de produse Forever din care lipsesc unul sau mai multe produse, valoarea rambursată şi reducerile aplicate liniei sponsoriale superioare vor fi calculate ca şi când întregul set ar fi returnat, apoi valoarea componentelor lipsă va fi dedusă din suma returnată.

    (d) După verificări, acel FBO va primi din partea FLP o sumă egală cu valoarea produselor returnate, mai puţin bonusurile sale personale, plus costurile aferente manipulării şi expedierii produselor, precum şi orice alte costuri conexe.

    (e) După recuperarea oricăror costuri sau daune rezultate din conduita neadecvată a acelui Preferred Customer/ FBO care doreşte să renunţe la Contract, FLP va elimina acel FBO din Planul de Marketing, iar întreaga sa linie sponsorială inferioară va urca la Sponsorul său direct, menţinând corespondenţa cu generaţiile ei curente.

 

 

 

 

.

 

 

 

 

FORMULAR DE RETRAGERE-INLOCUIRE-SCHIMBARE-COMPLETARE