Regulament campanie - Cu Forever Coffee MOR esti mereu castigator!

Pe 25 mai, trebuie sa fii in sala din Brasov, la Success Day, pentru ca organizam un super concurs cu premii Forever, unde vedeta va fi nimeni alta decat cafeaua noastra Forever MOR! Ai sansa sa petreci o zi minunata alaturi de noi, dar si sa castigi super premii. Avem 12 premii puse in joc, iar tu poti fi primul care are o sansa la unul dintre ele! 

ART. 1. ORGANIZATORII CAMPANIEI
Organizatorul campaniei (denumita in continuare "Campania") “Cu Forever Coffee MOR esti mereu castigator!” este S.C. Forever Living Products Romania SRL, Bd. Aviatorilor 3, Cod Postal 011852, Bucuresti, Romania, C.I.F. RO11258030; J40/12036/1998, denumita in continuare "Organizator” sau “Forever Living Products Romania”. Campania se va derula in conformitate cu prevederile cuprinse in prezentul regulament (denumit in cele ce urmeaza "Regulamentul"). Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, aducand la cunostinta publicului acest fapt.

ART. 2. DURATA DE DESFASURARE si SCOPUL CAMPANIEI
Campania se desfasoara in data de 25 mai 2024, in cadrul evenimentului de Success Day  pe site-ul foreverliving.ro al Forever Living Products Romania SRL si pe platformele de social media Instagram si Facebook: @foreverromaniahq , Forever Living Products Romania HQ.
Prezenta Loterie publicitara este organizata si se desfasoara in conformitate cu prevederile legale referitoare la desfasurarea loteriilor publicitare, asa cum sunt acestea reglementate de Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si a serviciilor de piata (republicata) si are ca scop promovarea promovarea produselor, comercializate de SC Forever Living Products Romania SRL
Scopul campaniei, este cresterea vanzarilor si a popularitatii produselor Forever Living Products, comercializate de catre FLPR, cresterea valorii comenzilor, fidelizarea partenerilor si intarirea brandului.

ART. 3. PARTICIPANTI
Pot participa in cadrul Campaniei toate persoanele care plaseaza o comanda conform ART. 5

ART. 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
Participarea in cadrul acestei campanii implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare in cadrul campaniei apartine persoanelor fizice care respecta toate prevederile enumerate in continuare: Respecta in totalitate legislatia in vigoare in Romania. Respecta in totalitate mecanismul de participare de la ART. 5 al prezentului regulament. 

ART. 5. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania este organizata in data de 25 mai 2024  conform urmatorului mecanism: 
In cadrul campaniei, Forever Living Products premiaza participantii la campanie astfel:
1.    Orice comanda care include o bucata de Forever MOR Coffee in cadrul evenimentului Succes Day de pe data de 25 mai 2024 este inclusa intr-o loterie publicitara.
2.1  In cadrul loteriei publicitare se vor oferi urmatoarele premii:
a.    1 espressor Nespresso personalizat Forever (premiul cel mare)
b.    1 aparat de spumare a laptelui 
c.    5 cani pentru cafea termoizolante personalizate Forever
d.    2 seturi de cesti pentru cafea personalizate Forever
e.    2 bucati de capsule Forever MOR
f.    1 organizator de capsule
1.2    Extragerea castigatorilor se face pe baza numerelor de facturi emise ce fac obiectul loteriei publicitare, in data de 25 mai 2024, intre orele 11:00-17:00
1.3    Extragerea se va face prin intermediul site-ului random.org.
1.4    Lista castigatorilor va fi publicata pe grupul oficial de Facebook al companiei – Forever Romania FBO si pe story pe paginile de social media ale companiei pe data de 28 mai 2024
1.5    Extragerile se vor face astfel: 
Vor exista 12 extrageri aferente premiilor mentionate in art. 2.1.
Un participant poate fi desemnat castigatorul unui singur premiu, cu o serie de factura.
* In calculul valorii comenzi sunt incluse exclusive produsele.
Comisia de validare a castigatorilor este formata din Szocs Gabor, Cristina Petrov, Dana Ganciu, Mihaela Chisnencu si Sergiu Guinea.

ART. 6. CONDITIILE DE VALIDARE
Utilizatorii trebuie sa respecte in totalitate regulamentul de utilizare a site-ului foreverliving.ro.
Utilizatorii trebuie sa plaseze si sa achite comanda pentru ca aceasta sa fie validata si sa faca obiectul prezentului regulament. 

ART. 7. PREMIILE CAMPANIEI
In cadrul acestei campanii sunt oferite urmatoarele premii prin tragere la sorti:
a.    1 espressor Nespresso personalizat Forever
b.    1 aparat de spumare a laptelui 
c.    5 cani pentru cafea termoizolante personalizate Forever
d.    2 seturi de cesti pentru cafea personalizate Forever
e.    2 bucati de capsule Forever MOR
f.    1 organizator de capsule
In total vor exista 12 premii Forever puse in joc.
Valoarea totala a premiilor puse in joc in cadrul loteriei este de:  1.373,62 lei fara TVA

 Art. 8. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR
Castigatorii premiilor NU pot opta pentru primirea contravalorii in bani. 


Art. 9. TAXE SI IMPOZITE
Organizatorul Tombolei este raspunzator de calculul, retinerea si plata  impozitului la bugetul de stat pentru veniturile obtinute de castigator din aceasta loterie publicitara(tombola), in conformitate cu dispozitiile prevazute in Legea 571/2003 cu modificarile ulterioare, OG 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acesta, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

Art. 10. REGULAMENTUL CAMPANIEI
Regulamentul de participare/desfasurare poate fi solicitat gratuit, prin e-mail la adresa [email protected].

Art. 11. INCETAREA CAMPANIEI
Prezenta campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie caz de forta majora, conform legislatiei in vigoare, sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea concursului cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect sau alte modificari in ce privesc premiile. 
Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre organizator, inclusiv imposibilitatea organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin regulament. 
Daca intervine situatia de mai sus, sau intervine o situatie de forta majora care impiedica sau intarzie total sau partial executarea regulamentului si continuarea acestei loterii publicitare, organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata conform art. 1082 si 1083 din Codul Civil. 

Daca organizatorul invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, Cazul de forta majora va fi comunicat pe website-ul organizatorului foreverliving.ro.

Art. 12. PROTECTIA DATELOR PERSONALE12.1. Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor la campanie in conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale Legii 506/ 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice. 
12.2. Prin respectarea articolelor din prezenta campanie si plasarea unei comenzi conform ART. 5, participantii isi exprima acordul in mod expres si neechivoc ca datele personale sa fie prelucrate de catre Organizator pentru derularea acestei campanii, acest accord avand ca temei legal, interesul legitim al persoanei vizate conform Art. 6 litera (f) din Regulamentul mai sus mentionat. 
12.3. Participantii sunt de acord sa le fie prelucrate datele personale (nume, prenume, orice date personale din cadrul facturii), de catre Forever Living Products Romania, in vederea participarii la prezenta campanie. 
12.4. Prin inscrierea la prezenta campanie, participantii declarati castigatori sunt de acord sa le fie facute publice, de catre Forever Living Products Romania, numele si premiile castigate. 
12.5. Solicitarea de incetare a prelucrarii datelor cu caracter personal inainte de atribuirea premiilor are drept consecinta invalidarea calitatii de participant eligibil la campanie.
12.6. Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor la prezenta campanie si sa le utilizeze conform prezentului regulament si legislatiei in vigoare. Pentru a facilita desfasurarea activitatilor in legatura cu scopurile prelucrarii detaliate anterior, Organizatorul comunica aceste date catre afiliatii sau partenerii contractuali, cum ar fi:
•    Forever Living Products International;
•    Furnizori de servicii IT pentru compania noastra;
•    Autoritati de reglementare si alte autoritati ale statului, daca sunt solicitate prin cerinte legale sau statutare;
•    Avocati; notari publici;
•    Consultantii nostri.
12.7. Forever Living Products Romania va dezvalui datele cu caracter personal numai in masura in care acest lucru este strict necesar pentru atingerea scopului urmarit. In vederea asigurarii securitatii prelucrarii datelor cu caracter personal Organizatorul a luat masuri de securitate adecvate conform cerintelor Regulamentul 679/2016 privind crintele minime de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal iar orice companie, care actioneaza sub autoritatea Organizatorului, ca Imputernicit, ce are acces la date cu caracter personal nu le prelucreaza decat pe baza instructiunilor si numai pentru indeplinirea atributiilor sale de serviciu. 
12.8. In conformitate cu dispozitiile Regulamentul 679/2016, persoanele care participa in prezenta campanie sunt titulari ai urmatoarelor drepturi, conform Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date:
12.8.1. Retragerea consimtamantului: Daca prelucrarea se realizeaza in baza consimtamantului, puteti retrage consimtamantul pentru prelucrare in orice moment.
12.8.2. Rectificarea datelor: In cazul in care observati ca Forever Living Products Romania detine date cu caracter personal eronate, puteti solicita in orice moment rectificarea datelor cu caracter personal. Organizatorul face eforturi rezonabile pentru a pastra datele cu caracter personal - care sunt utilizate continuu si care sunt in posesia sau controlul sau - exacte, complete, actuale si relevante, pe baza celor mai recente informatii disponibile.
12.8.3. Restrictia prelucrarii: In cazul in care va aflati in una dintre situatiile de mai jos, puteti sa solicitati restrictionarea prelucrarii datelor:
•    daca contestati corectitudinea datelor cu caracter personal pentru perioada in care Organizatorul trebuie sa verifice exactitatea;
•    daca prelucrarea este ilegala si solicitati restrictionarea prelucrarii mai degraba decat stergerea datelor cu caracter personal;
•    daca Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal, dar dvs. le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept;
•    va opuneti prelucrarii in perioada in care Organizatorul verifica daca motivele sale legitime au inaintate fata de drepturile dvs..
12.8.4. Accesul la datele: Puteti cere informatii cu privire la datele cu caracter personal pe care le detine Forever Living Products Romania despre dumneavoastra, inclusiv informatii cu privire la ce categorii de date, pentru ce sunt folosite, de unde le-am colectat, daca nu sunt colectate direct si cui i-au fost dezvaluite, daca este cazul. Puteti obtine un exemplar de la Organizator, gratuit, continand datele cu caracter personal pe care le detine despre dumneavoastra. Organizatorul isi rezerva dreptul de a percepe o taxa rezonabila pentru solicitari abuzive.
12.8.5. Dreptul la portabilitate: La cerere, Organizatorul va transfera datele cu caracter personal catre un alt operator, acolo unde este posibil d.p.d.v. tehnic, cu conditia ca prelucrarea sa fie necesara pentru executarea unui contract. Mai degraba decat sa primiti un exemplar cu datele dvs. cu caracter personal, puteti solicita ca Organizatorul sa va transfere datele direct catre alt operator, specificat de dvs..
12.8.6. Dreptul la stergere: Puteti obtine de la Forever Living Products Romania stergerea datelor cu caracter personal, in cazul in care:
•    datele dvs. nu ne mai sunt necesare in raport cu scopurile pentru care au fost prelucrate;
•    va opuneti prelucrarii ulterioare a datelor cu caracter personal (a se vedea Dreptul de opozitie mai jos);
•    datele cu caracter personal au fost prelucrate in mod ilegal;
•    va retrageti consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea, cu exceptia cazului in care prelucrarea este necesara:
o    in vederea indeplinirii unei obligatii legale care necesita prelucrarea acelor date de catre Organizator;
o    in special pentru cerintele legale privind termenele de pastrare a datelor;
o    pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.
12.8.7. Dreptul de opozitie: Puteti obiecta oricand la prelucrarea datelor cu caracter personal datorita situatiei speciale in care va aflati. In acest caz, Organizatorul nu va mai prelucra datele cu caracter personal, daca nu poate demonstra motive intemeiate, legitime si un interes major pentru prelucrarea sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept. Cand va opuneti prelucrarii, mentionati Organizatorului daca doriti stergerea datelor cu caracter personal sau restrictia prelucrarii acestor date.
12.8.8. Dreptul de a depune o plangere: In cazul unei pretinse incalcari a legislatiei in vigoare privind confidentialitatea datelor, puteti depune o plangere la autoritatea de supraveghere pentru protectia datelor – Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal completand formularul online disponibil la adresa: https://www.dataprotection.ro/?page=Plangeri_pagina_principala
Va puteti exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte usor, prin simpla transmitere a unei solicitari pe email la adresa [email protected]


Art. 13. TEMEIUL LEGAL
Prezentul regulament este in conformitate cu prevederile O.G. nr 99 / 2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, H.G. nr 333 / 2003 – Norme metodologice de aplicare a O.G. 99 / 2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si Regulamentul 679/2016 – privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice. 

Art. 14. LITIGII
In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri, decizia comisiei este definitiva. Prin participarea la aceasta promotie, sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament. Contestatiile se depun in termen de 1 zi calendaristica de la data extragerii, in scris, la sediul SC FOREVER LIVING PRODUCTS ROMANIA  SRL cu sediul in Bucuresti , Bd. Aviatorilor nr.3, sector 1. In ipoteza in care decizia comisiei va fi in sensul admiterii contestatiei, procedura de tragere la sorti va fi reluata la o data ce va fi facuta publica in cel mai scurt timp de la admiterea contestatiei. 
Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la loteria publicitara( tombola) se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Loteriei publicitare (tombolei) si va face public acest lucru. 

Art. 15. ALTE REGLEMENTARI
Reclamatiile cu privire la premiul castigat efectuate dupa data de semnare a procesului verbal de predare-primire al premiului nu vor fi luate in considerare si nu vor fi responsabilitatea organizatorului. 
In caz de tentative sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte de natura a afecta imaginea organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute. 
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea validarii unui castigator si reluarea extragerii pana la validarea unui alt castigator, de genul imposibilitatea de notificarea in scris a castigatorului cauzata de schimbarea adresei de e-mail a participantului sau neprimirea, necitirea corespondentei de catre acesta, etc. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare. 

Art. 16. DISPOZITII FINALE
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament pe perioada de desfasurare a campaniei in sensul de a asigura corectitudinea competitiei. Toate modificarile cu privire la regulament intra in vigoare numai dupa publicarea pe internet a acestora - pe pagina oficiala de Facebook a Forever Living Products Romania - Forever Living Products Romania HQ.

Art. 17. ALTE CLAUZE
Prezentul regulament de participare / desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, care poate fi solicitat la adresa sediului organizatorului din Bucuresti , Bd. Aviatorilor nr.3, sector 1, sau pe pe adresa de email [email protected] .
Redactat la sediul SC FOREVER LIVING PRODUCTS ROMANIA  SRL cu sediul in Bucuresti , Bd. Aviatorilor nr.3, sector 1, in 2 exemplare